Voor Onderwijs- en Sportprofessionals
Een betekenisvolle dag waar ook wij 2x een deelsessie hebben mogen verzorgen. Tijdens deze dag vol met keuzesessies stond gedrag centraal. Als professional in het onderwijs, de zorg en de sport, werk je dagelijks met kinderen en/of jongeren. Hoe kan je daarbij je pedagogisch handelen verbeteren? Deze dag kwamen handvatten onder de aandacht om anders naar gedrag te kijken en gaf tools om dat gedrag positief om te buigen.

https://www.windesheim.nl/over-windes…/…/2020/dag-vol-gedrag

Verrassend Passend Deel 2 – Passend Onderwijs in de praktijk (VO Raad/PO-Raad 2017) hfdst. 13 pag. 65:

Koesteren is het devies. Veiligheid, veel aandacht en heel veel positiviteit. Dat is kenmerkend voor de zogenoemde ‘KoesterKlas’ voor jonge kinderen met ernstige hechtingsproblematiek van de Verschoorschool in Nunspeet (cluster 4). Teamleiders Ramon Heuwekemeijer en Jessica van de Vossenberg ontwikkelden de aanpak, in samenwerking met Rozemarijn van Pagée, orthopedagoog bij jeugdhulporganisatie Pactum Jeugd- en Opvoedhulp. “In de KoesterKlas staat het pedagogisch handelen op nummer één.”

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/03/Koesteren-is-het-devies.pdf