Onderwijsprofessionals in opleiding, professionals in het (speciaal)basisonderwijs zoals leerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, leerlingbegeleiders, intern begeleiders, remedial teachers en schoolleiders. Maar bijvoorbeeld ook vrijwilligers en begeleiders binnen jeugdverenigingen.

 

Schoolfits stelt zich de opdracht om o.a. professionals op gebied van onderwijs en opvoeding te ondersteunen, te trainen en vaardigheden te helpen ontwikkelen en zo beter af te stemmen bij complexe ondersteuningsvragen. Daarbij richten we ons voornamelijk op gedrag van de professional/begeleider en het kind.

 

Wij beogen dat:

 • professionals in het werkveld van onderwijs en opvoeding competenties verwerven en vaardiger worden in het afstemmen op moeilijk verstaanbaar gedrag.

 • Leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag zich beter kunnen handhaven binnen het  onderwijs.

 

SchoolFits is een onderneming die zich richt op:

 • Onderwijskundig advies

 • Managementondersteuning

 • Studiedagen en trainingen met betrekking tot moeilijk verstaanbaar gedrag, leerkrachtattitude, hechtingsaanpak

 • Lezingen

 • (Gast)docent Master SEN en Social Works

 • Coaching professionals

 • Begeleidingstrajecten (klassenmanagement en leerkrachtcompetenties)

 • Audits

 

Doelgroep trainingen en workshops

 • Professionals in speciaal- basis en speciaal basisonderwijs en jeugdzorg 

 • Professionals in opleiding

 • Onderwijsmanagement

 • Verenigingen  

 • Jeugdwerk

 

Orion 29, 3893 DM Zeewolde

        www.schoolfits.nl  

   06-1842125 / 06-13195302                  info@schoolfits.nl