Na een inspirerend werkbezoek aan Engeland en Wales ontstond de wens om een pilotproject op te starten om nog beter te kunnen voorzien in de behoeften van jonge risicokinderen. We signaleren steeds meer jonge kwetsbare risicokinderen die kampen met aan hechtingsstoornis en/of autismespectrum te relateren problematiek. Deze is van invloed zijn op hun verdere ontwikkeling. Het gaat om kinderen die niet kunnen functioneren in een groep en/of niet tot leren kunnen komen. Zij kunnen ervaringen gemist hebben in hun vroege kindertijd mogelijk door een moeilijke of onstabiele thuissituatie.

Een specifieke aanpak voor deze kinderen is vereist. Hierbij past het principe van een ‘KoesterKlas’.

 

Een ‘KoesterKlas’ biedt een kind een veilige omgeving waarin de nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden die het normaal gesproken opdoet in de eerste levensjaren. Binnen een kleinschalige setting wordt toegewerkt naar een succesvolle (re-) integratie naar een ‘reguliere’ klas of peuterspeelzaal.

 

Ouders worden op een positieve manier bij de ‘KoesterKlas’ betrokken en begeleid. Na een geslaagde pilot in een samenwerking tussen de dokter A. Verschoorschool in Nunspeet en Pactum jeugd- en opvoedhulp draait de KoesterKlas succesvol.