Binnen het onderwijs en de jeugdzorg  bevinden zich kinderen met complexe ondersteuningsvragen waar wij een antwoord voor zoeken. Deze kinderen hebben de juiste aandacht en begeleiding nodig om te komen tot groei en ontwikkeling. In het leven van deze kinderen zijn de volwassenen om hen heen de sleutelfiguren.

 

SchoolFits richt zich daarom op de professionals die dagelijks met deze kinderen werken. Door te begeleiden en te trainen in afstemming op de complexe ondersteuningsbehoeften van deze kinderen, komen we met elkaar tot een passend handelingsregister. Hiermee worden deze kinderen zo goed mogelijk op hun toekomst voorbereid.

 

SchoolFits biedt onderwijsadvies,- ondersteuning en training op maat. Om maatwerk te kunnen bieden gaan wij in een persoonlijk  gesprek uw hulpvragen in kaart brengen en ons een helder beeld vormen van de organisatie waarin u werkt. Daarna kunnen wij een passend programma aanbieden om bijvoorbeeld te komen tot een meer uitgebreid handelingsrepertoire.

 

Hierbij kunt u denken aan:

  • Invulling van studiedagen

  • Informatie geven over de verschillende ontwikkelingsstoornissen (o.a. verwant aan autisme)

  • Klassenmanagement

  • Begeleiden in omgang met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ bij kinderen

  • Koesterklastraining (afstemming op onveilig gehechte kinderen)

  • Managementondersteuning

 

Succespunten:

 

De kinderen ontwikkelen een meer positieve identiteit dan dat ze tot nu toe ergens anders hebben gedaan

 

De kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en zijn eerder bereid nieuwe uitdagingen aan te gaan

 

Door het opdoen van succeservaringen zijn de kinderen meer gemotiveerd

 

Er is humor en plezier

Kinderen komen tot (schoolse) ontwikkeling